To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Regels moeten niet verstikken

Terug naar laatste publicaties
in VBA Journaal door

Mea Hiskes-Willemse is directeur van de Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs (VV&C). De VV&C en de Association of Proprietary Traders (APT) vormen samen de Raad van de Effectenbranche (REB), de koepelorganisatie van Nederlandse Beleggingsondernemingen. Mea is tevens directeur van de REB en bestuurssecretaris van de APT. Maar dat is nog niet alles! In haar vrije tijd is zij fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Gouda. Last but not least, zij is moeder van twee volwassen zoons en echtgenote. Een gesprek over de VV&C, de VBA en het thema vertrouwen met een veelzijdige, integere vakvrouw.

 

Vertel eens iets over de VV&C.

‘De VV&C heeft vooral toegevoegde waarde door het bewaken van de belangen van haar leden bij de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Als een relatief kleine branche binnen de financiële sector hebben onze leden nog wel eens te lijden onder te generieke wet- en regelgeving. Een klassiek voorbeeld is Basel II voor het bankwezen: de beleggingsondernemingen moeten daar ook aan voldoen, omdat anders de Goldman Sachsen in de wereld er niet onder zouden vallen. Niemand had bedacht dat de kleinere beleggingsondernemingen in Nederland dan ook volledig zouden moeten voldoen aan de kapitaaleisen. Gelukkig hebben wij bereikt dat proportionele toepassing mogelijk werd. Via de VV&C krijgt de branche een stem in het publieke debat.’

 

Wat betekent de VBA voor de VV&C?

‘De VBA is een natuurlijke partner, want er zijn veel RBA-ers en andere VBA-leden werkzaam bij de leden van de VV&C. Samen kunnen we de kwaliteit van het vakgebied en haar beoefenaren op peil houden en zelfs verhogen. Albert Hartink van de VBA commissie private banking is één van mijn sparring partners bij de VBA. De VBA themabijeenkomst over de afschaffing van de distributievergoeding van beleggingsfondsen in september 2011 was een mooi uitvloeisel van onze samenwerking. Beroepsvereniging en branchevereniging hebben elkaar nodig. Er moeten goede mensen werkzaam zijn in de financiële sector. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede sector.’

 

Je zegt: een noodzakelijke voorwaarde. Welke voorwaarden zie je nog meer?

‘Ik geloof heilig in het belang van een goed midden- en kleinbedrijf. De grootbanken hebben een sterk MKB nodig om zichzelf scherp te houden. Het MKB zorgt voor keuzevrijheid voor de consument. Bij het MKB staat kwaliteit centraal. Dat is hun meerwaarde. Kijk maar naar de gespecialiseerde groenteman naast de goedkope supermarkt.’

 

Goede mensen en een sterk MKB. Is dat voldoende voor herstel van vertrouwen?

‘Vertrouwen is de crux! Bij de gratie van vertrouwen mag en kan de financiële sector bestaan. Om het vertrouwen te herstellen zal de financiële sector eerst in het reine moeten komen met de maatschappij. Die uitspraak is van Dirk Schoenmaker, decaan van de Duisenberg School, en hij heeft gelijk. Ook daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen essentieel voor de financiële sector. Het financiële systeem zou dienstbaar moeten zijn aan de klant, het individu en de maatschappij.’

‘Je praat over het geld van mensen. Dat komt dichtbij de mensen zelf; de emoties lopen hoog op. De financiële sector heeft wel woekerpolissen verkocht, en beleggen aan de man gebracht alsof het sparen is! Natuurlijk is dit ook deels gedreven geweest door de politiek, middels fiscale regelgeving. Denk aan de hypotheekrenteaftrek en het gefingeerde rendement in box 3 met sparen en beleggen op één hoop. En het is deels gedreven geweest door hebzucht van de consument. Hebzucht van beleggers die hun geld in zogeheten vermogensversnellers hebben gestopt. En hebzucht van spaarders die hun spaargeld voor een kwartje meer naar Icesave brachten. Wim Boonstra, hoofdeconoom van de Rabobank, heeft dat treffend verwoord in zijn artikel ‘De bank moet de samenleving dienen’ in het blad van de Wiardi Beckman Stichting.1 Maar uiteindelijk was het de financiële sector die deze producten heeft verkocht. Zij vormde het gezicht naar de consument.’

Onze relatief kleine branche heeft nog wel eens te lijden onder te generieke wet- en regelgeving.

‘Het is niet eenvoudig om herstel van vertrouwen te bewerkstelligen. Goede mensen en een sterk MKB zijn essentieel, maar nog steeds niet voldoende.’

 

Wat is nog meer nodig? Een goede invulling van de zorgplicht? Transparantie?

‘Transparantie en zorgplicht zijn allebei vanzelfsprekendheden en zijn inderdaad ook noodzakelijk. Transparantie hoort thuis in de kern van de bedrijfsvoering van elke financiële onderneming. Als je niet transparant wilt zijn, moet je een ander vak kiezen.’

‘Zorgplicht is ook essentieel, maar bij de invulling van zorgplicht moet je oppassen dat het individu niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het systeem. Door generieke regelgeving op detailniveau krijg je een eenheidsworst. Dergelijke regelgeving kan te weinig ruimte laten aan het MKB om het vak goed uit te oefenen. Zoals ik al zei, het MKB moet kunnen blijven bestaan, al was het maar om de grootbanken scherp te houden. En sommige klanten zitten echt niet te wachten op vergaande zorgplichtregelgeving. Regels moeten niet verstikken. Het systeem, inclusief de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zou dienend moeten zijn aan het individu en de maatschappij. En nooit andersom!’

 

Noot

  1. Boonstra (2011) Socialisme & Democratie jaargang 68, nummer 11-12, p. 7-14

 

Download