To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Integriteit op Beursplein 5

Terug naar laatste publicaties
in VBA Journaal door

Op 1 september 2010 ging DSI naar de beurs. Dat wil zeggen: de organisatie verhuisde naar Beursplein 5 te Amsterdam. Evenals de VBA. De nieuwe buren van de VBA in de schijnwerpers.

 

We zitten in de kamer – zeg maar gerust zaal – van het MT van DSI. Transparant is het zeker: geen aparte directeurskamer, maar alle MT leden plus secretaresses in één ruimte. Een hoog plafond met bogen. Bureaus langs de zijkanten, een ronde vergadertafel in het midden. Uitzicht op de chaos van geparkeerde fietsen en slenterende mensen op het plein voor het gebouw van NYSE Euronext. Dick Vis, algemeen directeur van DSI, is enthousiast over zijn organisatie. Of hij iets kan vertellen over DSI wat past bij ons thema? DSI is één en al Financiële innovatie in Nederland!

Met de oprichting van DSI in 1999 zette de effectenindustrie een stap in de richting van het verankeren van integriteit in organisaties. Screening van

Was de naam vroeger nog Dutch Securities Institute, nu staan de letters voor Deskundigheid, Screening en Integriteit.

medewerkers bij de voordeur, registratie van personen, plus een gedragscode met bijbehorende sancties. De afgelopen tien jaar is er veel veranderd. De crises hebben laten zien dat de financiële sector nog niet altijd en overal voldoende doordrongen is van de noodzaak van een hoogwaardig en diepgaand integriteitsbeleid. Een cultuuromslag is dringend noodzakelijk. DSI kan en wil daarbij helpen door innovatie van haar eigen dienstverlening.

DSI innoveert door uitbreiding van haar werkingssfeer. Enerzijds naar andere partijen dan alleen effecten dienstverleners. Denk aan banken en verzekeraars. Anderzijds ook naar andere typen werknemers, zoals leidinggevenden van financiële ondernemingen en compliance officers. Recent zijn twee nieuwe DSI registers geopend voor integriteitsgevoelige functies en compliance professionals.

Niet alleen vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zelf, maar ook – of juist – de top van een onderneming moet doordrongen zijn van het belang van integer handelen. De top stelt immers de targets vast. Targets die niet alleen commercieel zijn maar ook het klantbelang centraal stellen, zijn de basis voor fatsoenlijk zakendoen. Dat vraagt om een andere aansturing. Er is een trend waarneembaar waarbij compliance weer terug de lijn in gaat. De compliance functie rapporteert vaker rechtstreeks aan de Raad van Toezicht of Commissarissen. Dit draagt bij aan het onafhankelijk functioneren van compliance officers, de gangmakers van het integriteitsbeleid. Ook het openen van het DSI register voor compliance professionals heeft aan deze onafhankelijke positie bijgedragen. Een compliance officer is nu persoonlijk geregistreerd en zal zich daardoor eerder bedenken voordat hij of zij een incident met de mantel der liefde bedekt.

DSI innoveert ook door uitbreiding van haar takenpakket. Was de naam vroeger nog Dutch Securities Institute, nu staan de letters voor Deskundigheid, Screening en Integriteit. De nieuwe dienst pre-employment screening is een voorbeeld van innovatie. Het gaat daarbij niet alleen om DSI geregistreerden maar om alle werknemers van financiële ondernemingen.

Deze pre-employment screening begint met het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Die kan worden aangevraagd met een digitaal formulier op de DSI website en sinds kort ook via DigiD. Vervolgens checkt DSI of de diploma’s echt zijn. Ook gaat DSI bij vorige werkgevers na of de data van in- en uitdiensttreding kloppen en wat de reden was van uitdiensttreding. Daarbij wordt ook nog eens gecontroleerd of de persoon die deze informatie aan DSI verstrekt namens het betreffende bedrijf bevoegd is om een dergelijke verklaring af te geven. En of het bijvoorbeeld niet een voormalige secretaresse van de werknemer betreft! De toegevoegde waarde van pre-employment screening door DSI zit enerzijds in verbreding: bedrijven buiten de effectendienstverlening, andersoortige functies, meer personen. Anderzijds is de onafhankelijkheid van de screening van belang: het bedrijf doet de screening niet zelf maar geeft deze uit handen, waarmee het bedrijf ook naar buiten laat zien integriteit serieus te nemen. DSI is in 2007 begonnen met pre-employment screening. In 2010 doet DSI meer dan 5000 screeningen, 40% meer dan in 2009. De stijging komt vooral door meer werkgeverscontracten en niet zozeer door een toename van de arbeidsmobiliteit.

Natuurlijk staat of valt het succes van pre-employment screening bij de eerlijkheid van voormalige werkgevers. Een medewerker kan feitelijk wegens niet-integer gedrag zijn weggestuurd, maar officieel zelf ontslag hebben genomen en elders een functie gezocht. Ook hier helpt het DSI register voor compliance professionals. De compliance officer die op de hoogte is van het niet-integere gedrag van de medewerker, zal dit melden bij DSI. Hij is immers als persoon geregistreerd en dus persoonlijk aansprakelijk. En weet maar al te goed dat hij zelf zijn positie op de arbeidsmarkt verspeelt als zijn DSI registratie wordt beëindigd.

DSI innoveert verder door nieuwe instrumenten te bedenken. Het Financieel Rijbewijs voor consumenten bijvoorbeeld. De eerste versie is onlangs gelanceerd. Dit online spel zal de financieel adviseur een stukje gereedschap bieden in het contact met de consument. Consumenten kunnen deze online training van een kwartier gebruiken om zich beter voor te bereiden op een adviesgesprek. Natuurlijk kunnen zij ook op eigen initiatief hun Financieel Rijbewijs halen. Tijdens het spel doorloopt de consument het scenario “Koop je droomhuis!” en/of het scenario “Sparen of beleggen?”. Deze scenario’s zijn gevoed met dilemma’s uit de praktijk van de klachtenbehandeling door KiFiD en DSI. De consument wordt getest op zijn of haar gedrag. De gemaakte keuzes in verschillende situaties tellen, en dus niet het kennisniveau. Tijdens het doorlopen van het scenario krijg je met integere en niet-integere adviseurs te maken. Wie kies je? Ook krijg je attractief lijkende producten en bij jouw profiel passende producten met minder risico maar hogere maandlasten of een lager rendement voorgeschoteld. Wat doe je? Nu het Financieel Rijbewijs klaar is voor gebruik, gaat DSI de bij haar geregistreerde hypotheek- en beleggingsadviseurs en andere financiële professionals vragen om klanten en collega’s te wijzen op het bestaan ervan.

En als – ondanks alle innovatie – het toch weer ergens fout gaat? Dan zijn er altijd nog de sancties. Bij een serieuze gedragscode horen tucht en handhaving. Het tuchtrecht is en blijft een belangrijk onderdeel van het integriteitsbouwwerk dat DSI heeft neergezet.

 

Download