To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

607 resultaten
Goldman Sachs’ ultieme proeve van bekwaamheid
Goldman Sachs’ ultieme proeve van bekwaamheid in VBA Journaal door

Goldman Sachs Asset Management beschikt over een hoogst intellectuele denktank. Knappe koppen zijn het, maar niet alleen knap, ze houden ook van geld, veel geld. Kent Nederland de cultuur dat vooral snelle commerciële types en managers ruim mogen incasseren, in de Verenigde Staten gaat het effectief gebruik van hersens en veel verdienen naadloos samen. Dat neemt niet weg dat intelligentie alleen onvoldoende is om rijkdom te bereiken.

Onafhankelijke banken geven betere aandelenadviezen
Onafhankelijke banken geven betere aandelenadviezen in VBA Journaal door

Succesvolle beleggers worden dubbel beloond. Ze genieten van het spel én de knikkers. Een koor van banken staat klaar met analisten en aandelenonderzoek om de belegger terzijde te staan. Voor hen is beleggen een kunde en afgaande op de pertinentie van hun adviezen geen kunst. Die claim wordt door wetenschappers betwist.

Bijlage Voorbeeld vergelijking rebalancing en “nFTK”-dynamische strategie
Bijlage Voorbeeld vergelijking rebalancing en “nFTK”-dynamische strategie in VBA Journaal door

In deze bijlage werken we een simpel voorbeeld uit van een pensioenfonds met een initiële asset allocatie met 50% in aandelen en 50% in obligaties. De beleggingshorizon is 10 jaar. Verondersteld wordt dat de rendementen op obligaties jaarlijks 4% zijn (en niet fluctueren).

De prijs van korte termijn zekerheid
De prijs van korte termijn zekerheid in VBA Journaal door

Momenteel wordt in Nederland gewerkt aan een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (nFTK). Dit toetsingskader legt een groot gewicht bij de korte termijn solvabiliteitstoets. Deze toets luidt in termen van de nominale verplichtingen en is stringent.

The Role of Private Debt in Managing Liability Risk
The Role of Private Debt in Managing Liability Risk in VBA Journaal door

Fixed income markets have seen enormous developments in the last decade. Whereas before interest rates and currency were the driving forces behind fixed income portfolios, nowadays credit investments get at least the same level of attention. Not only because credit risk1 offers an additional source of investment returns, but also because of the many different shapes and risk-return characteristics in which it is available to investors.

IFRS dwingt tot beter afgestemd beleggingsbeleid door ondernemingspensioenfondsen
IFRS dwingt tot beter afgestemd beleggingsbeleid door ondernemingspensioenfondsen in VBA Journaal door

Onlangs heeft de Europese Unie de International Financial Reporting Standards (IFRS) geaccepteerd als standaard voor verslaggeving door alle beursgenoteerde bedrijven vanaf 2005. De onderliggende economische en financiële risico’s van de onderneming veranderen niet door deze nieuwe manier van rapporteren, maar kunnen wel inzichtelijker gemaakt worden.

Van de Accountingcommissie-De weg naar 2005, IAS standaarden als basis voor verslaggeving
Van de Accountingcommissie-De weg naar 2005, IAS standaarden als basis voor verslaggeving in VBA Journaal door

Voor de financiële wereld wordt 2005 een belangrijk jaar. Immers vanaf dat jaar dienen beursgenoteerde ondernemingen hun financiële rapportage op te stellen op basis van internationale standaarden de “International Financial Reporting Standards” (IFRS). Op het eerste gezicht lijkt dit eenvoudig, aangezien er reeds een set van deze standaarden bestaat en ze dus alleen maar toegepast dienen te worden.

De wet van Murphy in de aandelenmarkt
De wet van Murphy in de aandelenmarkt in VBA Journaal door

Van oudsher bestaat er een scherpe tegenstelling tussen de opvattingen van academici en professionals inzake de voorspelbaarheid van aandelenrendementen. Terwijl de meeste academici geloven dat aandelenkoersen nagenoeg onvoorspelbaar zijn, zijn veel professionals overtuigd van het bestaan van strategieën die een buy-and-hold portefeuille kunnen verslaan. Dit is overigens niet echt verwonderlijk, daar dit hun raison d’être is.

The Profitability of Insider Trades in the Dutch Stock Market
The Profitability of Insider Trades in the Dutch Stock Market in VBA Journaal door

The use of insider knowledge in financial markets is illegal. Market participants should only deal on publicly available information, so that a level playing field is created for all. Otherwise, public confidence in financial markets would be undermined.

Een garantie voor succes
Een garantie voor succes in VBA Journaal door

Op woensdag 6 december 2000 komt een commissie bestaande uit leden van de Treasury, de Bank of England en de Financial Services Authority in spoedzitting in Londen bijeen. Deze commissie wordt alleen bijeengeroepen als zich gebeurtenissen voordoen die de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk bedreigen. Die dag vernemen de leden dat Equitable Life, Engelands oudste onderlinge verzekeringsmaatschappij, gedoemd is ten onder te gaan.

Het ondernemingspensioenfonds
Het ondernemingspensioenfonds in VBA Journaal door

Nederland is in rep en roer. Ons pensioenfondsstelsel staat op de tocht. De nieuwe toetsingskaders die de PVK wil introduceren plus de nieuwe verlaggevingsregels die via IFRS aan Nederlandse ondernemingen opgedrongen worden, maken de meeste pensioenregelingen onbetaalbaar.