To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Filter resultaten

Categorieen
Tags

Publicaties

607 resultaten
Eigen schuld, dikke bult?
Eigen schuld, dikke bult? in VBA Journaal door

Kinderen en ezels leren nog wel eens van hun fouten. Mijn eigen kinderen zijn hiervan goede voorbeelden. Eén keer teveel betalen voor een dek Pokemon kaarten bleek voldoende. De roes bij de aankoop verdween snel en de verkoopwaarde bleek zeer teleurstellend te zijn. En dit terwijl de verhalen die de aankoop omlijsten getuigden van “geweldige groeikansen in een nieuwe onontgonnen markt”. Pokemon als de jaren 00 variant op de biotech start ups van nu en de bitcoins van gisteren.

Beleg zoveel mogelijk in reële activa
Beleg zoveel mogelijk in reële activa in VBA Journaal door

Hoe moet je beleggen in een klimaat dat zich kenmerkt door overliquiditeit van het financiële systeem, een extreem lag rente en instabiele koersen? We spraken met Chris van den Ameele. Hij was jarenlang beleggingsadviseur en zag hoe de particulier steeds meer in standaardproducten moest gaan beleggen. Hij geeft zijn persoonlijke visie op een alternatieve aanpak. Zijn conclusie is dat in een systeem waarin er veel liquiditeit ongebruikt blijft, de kans op bubbels toeneemt.

The Inflation Puzzle
The Inflation Puzzle in VBA Journaal door

Inflation plays a major role in the global economy and financial markets. Globally, central banks have adopted inflation targeting as their single most important target, having been haunted by periods of hyperinflation and deflation in the past. They flood the markets with liquidity and are willing to risk many unknown and unintended consequences, just to get inflation back in its presumed comfort zone.

Beleggen in tijden van lage rente, lage inflatie en lage groei
Beleggen in tijden van lage rente, lage inflatie en lage groei in VBA Journaal door

De wereldwijde macro-economische vooruitzichten worden op dit moment voor een belangrijk deel bepaald door de wisselwerking tussen drie verschijnselen die zich in overvloedige vorm voordoen. Het zijn wat onze economisch adviseur Joachim Fels ‘the three gluts’ noemt: de overvloedige besparingen, het grote olie-aanbod en de ruime geldvoorraad.

Samenvatting van RBA scriptie: Market timing using intermarket analysis –Assessing the information efficiency of the Utilities Sector
Samenvatting van RBA scriptie: Market timing using intermarket analysis –Assessing the information efficiency of the Utilities Sector in VBA Journaal door

Utiliteitsbedrijven (of nutsbedrijven) krijgen over het algemeen niet de meeste aandacht van investeerders. Deze specifieke sector van de aandelenmarkt is sinds tijden verbonden aan de spreekwoordelijke “wezen en weduwen” welke op zoek zijn naar veilige en stabiele dividendeninkomsten, en de gevoeligheid voor de rente brengt de sector in haar gedrag dichter bij obligaties...

Zoeken naar evenwicht
Zoeken naar evenwicht in VBA Journaal door

“Hoe kunnen we de huidige omstandigheden het beste duiden?”, is de hoofdvraag voor dit artikel. Dat nu hangt sterk af van het perspectief van de bevraagde. De econoom heeft de groei en inflatie continu lager zien uitvallen dan hij verwachtte en hij antwoordt inmiddels dan ook in somber klinkende termen als “New normal” of “Secular stagnation”.

‘How the billionaire CEO of SpaceX and Tesla is shaping our future’
‘How the billionaire CEO of SpaceX and Tesla is shaping our future’ in VBA Journaal door

Geboren in Zuid-Afrika, Elon Musk is de ondernemer, investeerder en visionair achter PayPal, SpaceX, Tesla, Solar City en meer recentelijk Hyperloop. Musk wil de planeet redden; mensen moeten de mogelijkheid krijgen om naar Mars te gaan. In de tussentijd wil hij door bureaucratie verlamde en door regels ingedutte industrieën ontwrichten, elk onderdeel van de waardeketen verbeteren en geld verdienen.

Blijven we ons gedragen als lemmingen?
Blijven we ons gedragen als lemmingen? in VBA Journaal door

Beleggers worden regelmatig met lemmingen vergeleken. Grote woelmuizen die zich bij een onduidelijke hindernis massaal in de afgrond werpen. Maar wat als de hindernissen duidelijk zijn, wat dan te doen? Met een te lage rente, te hoge aandelenwaardering en te grote afhankelijkheid van centrale bankiers staan beleggers voor een grote uitdaging: doen wat goed is vanuit de fiduciaire zorgplicht, en het risico lopen van de groep lemmingen weg te breken?

Het Lewis Turning Point: draagt China bij aan seculiere stagnatie?
Het Lewis Turning Point: draagt China bij aan seculiere stagnatie? in VBA Journaal door

Al enkele jaren is het duidelijk dat de sterkste groei van China achter ons ligt en dat de jaren van 10% groei niet meer zullen terugkeren. Een lange periode van industrialisatie en verstedelijking verliest momentum en daarmee is een einde gekomen aan de forse groei van de investeringen in infrastructuur en onroerend goed.

Onbehagen
Onbehagen in VBA Journaal door

Afgelopen weekend keek ik met mijn kinderen voor een vijftiende keer naar de verfilming van Tolkiens’ meesterwerk “The Lord of the Rings”. Een gezinstraditie. De film slaagt er als geen ander in om spanning en enthousiasme af te wisselen met gevoelens van naderend onheil en onbehagen. Een voorbeeld hiervan volgt uit de quote; “The ground shakes, drums... drums in the deep. We cannot get out”. Ik laat u alleen met de gedachte waar precies in de film de quote thuishoort.

Realistische scenario’s in uitzonderlijke economische omstandigheden
Realistische scenario’s in uitzonderlijke economische omstandigheden in VBA Journaal door

Het is inmiddels ruim 7 jaar geleden dat Lehman failliet ging en dat we de ergste economische crisis beleefden sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Op nooit eerder vertoonde wijzen hebben centrale banken ingegrepen in de financiële markten. Nog steeds worden op grote schaal obligaties opgekocht. Het herstel van de economie is tot op heden uitermate kwetsbaar.

Search for Yield versus Capital
Search for Yield versus Capital in VBA Journaal door

De huidige situatie op de financiële markten zorgt voor een uitdagende zoektocht naar rendement voor institutionele beleggers. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben verplichtingen naar hun cliënten toe en dienen een rendement te realiseren dat hen in staat stelt aan deze verplichtingen te voldoen. Dit alles wordt geacht te gebeuren binnen de grenzen van hun risicobereidheid en beschikbaar kapitaal.

Scheiden van Factorpremies en Selectie Alpha: Een andere kijk op Core-Satellite!
Scheiden van Factorpremies en Selectie Alpha: Een andere kijk op Core-Satellite! in VBA Journaal door

Binnen de beleggingscategorie aandelen staat een tweetal onderwerpen het laatste decennium prominent op de voorgrond, te weten factorbeleggen en alternatieve wegingsmethoden. Een nadere beschouwing van deze onderwerpen laat dan ook zien dat onderzoek en productinnovatie hiervan in een stroomversnelling zijn gekomen.